Polityka prywatności i plików cookies - Dystrybutor odkurzaczy SEBO
tel. 603 690 653
e-mail: info@odkurzaczesebo.pl

Polityka prywatności i plików cookies


ODKURZACZE Sp. z o.o.

Szanując Twoje prawa oraz respektując obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

  Za przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych. Administratorem jesteśmy my, czyli: Odkurzacze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9 lokal 139, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000732537. W przypadku, gdy Twoje dane zostały nam przekazane przez inny podmiot będący administratorem Twoich danych osobowych, doszło do tego na podstawie umowy, a my przetwarzamy Twoje dane jako procesor – zazwyczaj w celu zrealizowania Twoich uprawnień gwarancyjnych.

 2. Czym jest zatem przetwarzanie danych osobowych?

  Z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia gdy wykonujemy pewne operację lub zestawy operacji na twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, czy niezautomatyzowany. Do takich operacji należy w szczególności wszelkie zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Twoich danych. W uproszczeniu zatem już od momentu gdy wszedłeś na naszą stronę internetową przetwarzamy Twoje dane osobowe.

  Zasady przetwarzania danych osobowych regulują polskie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), częściowo uchylona ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)., a także europejskie przepisy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwana dalej: RODO).

 3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu niezbędnym do przedstawienia Ci oferty, a następnie wykonania umowy oraz zrealizowania przez Ciebie uprawnień gwarancyjnych. Ponadto często Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, kiedy np. klikając w odpowiednią rubrykę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twojego adresu IP, e-maila, imienia itp. Zawsze kiedy pozyskujemy Twoją zgodę informujemy Cię o tym kto będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, na jakiej zasadzie i w jakim celu oraz co wiąże się z odmową udzielenia zgody. Brak udzielania zgody nie rodzi dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże może spowodować, że nie będzie możliwe wykonanie umowy np. kiedy nie znając Twojego numeru telefonu nie będziemy mogli poinformować Cię o rozstrzygnięciu dotyczącym roszczenia gwarancyjnego.

  Podstawną prawną takiego działania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży.
 4. Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

  Dane jakie przetwarzamy to:

  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia lub w wyniku zapytania o ofertę będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, na potrzeby realizacji zamówienia oraz możliwości kontaktu.
  • Adres zamieszkania – tylko jeśli będzie nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru. Jeżeli reprezentujesz podmiot gospodarczy i zamawiasz na adres jego siedziby nie będziemy przetwarzać twojego adresu zamieszkania.
  • Nr telefonu – Firma kurierska musi mieć możliwość skontaktowania się z Tobą w sprawie dostarczenia przesyłki. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń takich jak np. brak towaru w magazynie, kiedy jednocześnie proponujemy korzystne rozwiązanie.
  • Adres email – korzystając z Twojego adresu email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera możemy wysłać do Ciebie informację handlową do kilku razy w miesiącu.
  • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  • Numer NIP – dla celów rachunkowych.

  Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • w przypadku realizacji zamówienia - z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
  • kiedy rejestrujesz się w bazie naszych Klientów – rejestracja jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Ci w przyszłości kontakt lub zawarcie umowy.
  • jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych - zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
  • Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienia gwarancyjne co do produktu zakupionego w naszych sklepach partnerskich.
 5. Czy przekazujemy Twoje dane do innych podmiotów?

  Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim jedynie wówczas gdy jest to dozwolone według obowiązującego prawa. Z taką sytuacją mamy do czynienia gdy przekazujemy dane niektórym usługodawcą z którymi współpracujemy np. firmom kurierskim, hostingodawcom, biurom księgowym. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać Twoje dane na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do Twoich danych wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Jeżeli zatem zamówiłeś u nas towar, twoje dane takie jak imię, nazwisko i adres zamieszkania, zostaną przekazane do firmy kurierskiej wyłącznie w celu zrealizowania usługi tj. dostarczenia Ci zamówionego u nas produktu. Przy czym należy wskazać, że Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas jako Administratora albo podmioty przetwarzające z którymi ściśle współpracujemy przy realizacji usług - mając jednocześnie kontrolę nad zapewnieniem przez nich odpowiedniego poziomu zabezpieczeń danych osobowych. Może zdarzyć się też taka sytuacja gdy Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. Policji czy Sądom.

 6. Jakie posiadasz prawa w zakresie ochrony danych?

  W ramach określonych wymogów ustawowych przysługują Ci następujące ustawowe prawa ochrony danych:

  • prawo do odwołania zgody - art. 7 ust. 3 RODO,
  • prawo do informacji - art. 15 RODO,
  • prawo do usunięcia - art. 17 RODO,
  • prawo do korekty - art. 16 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszalności danych - art. 20 RODO,
  • prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych - art. 77 RODO,
  • prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych - art. 21 RODO.
 7. Kiedy Twoje dane zostaną usunięte?

  Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać Twoje dane osobowe do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie dla określonych celów w tym z obroną roszczeń prawnych.

 8. Jak chronimy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasza strona internetowa oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

 9. Dane kontaktowe

  Wszelkie pytania, skargi i żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@odkurzaczesebo.pl

  Skargi do organu nadzorczego można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane teleadresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.Polityka plików „cookies”

 1. Czym są pliki „cookies”?

  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Do czego używamy plików „cookies”?

  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie Twoich wyborów co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

  Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do Twojego konta, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

  Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.

  Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

 3. Jakich plików „cookies” używamy?

  Z reguły wyróżniamy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 4. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

  Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz - opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 5. Usuwanie plików „cookies”

  Nasze uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Ciebie jako użytkownika naszej strony internetowej. Zgoda ta wyrażana jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Masz możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji.

  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Kontakt SEBO:

Biuro handlowe

tel. 603 690 653
info@odkurzaczesebo.pl

ul. J.U. Niemcewicza 7/9
02-022 Warszawa

Infolinia czynna w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00


Odbiór osobisty po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznie.

ODKURZACZE Sp. z o.o.

ul. J.U. Niemcewicza 7/9 lok. 139
02-022 Warszawa
NIP: 7010824189
REGON: 380322114
KRS: 0000732537

Dołącz do nas:

Staramy się być blisko Was. Dołącz do nas!

+48 603 690 653, info@odkurzaczesebo.pl

Odkurzacze SEBO, ul. J.U. Niemcewicza 7/9 lok. 139, 02-022 Warszawa

Produkty SEBO


Informacje


Odkurzacze SEBO


ODKURZACZE Sp. z o.o. to oficjalny i jedyny przedstawiciel marki SEBO na terenie Polski.

© 2018 Copyright by ODKURZACZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9 lokal 139, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000732537.