Gwarancja na odkurzacze SEBO - Informacje o warunkach gwarancji
tel. 603 690 653
e-mail: info@odkurzaczesebo.pl

Warunki gwarancji na produkty konsumenckie


 1. Gwarantem jakości urządzenia jest ODKURZACZE Sp. z o.o.
 2. ODKURZACZE Sp. z o.o. zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie wad oraz naprawę produktu w okresie trwania gwarancji zgodnie z zasadami i na warunkach zawartych w niniejszej gwarancji.
 3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od daty sprzedaży.
 4. ODKURZACZE Sp. z o.o. przedłuża nieodpłatnie gwarancje do 5 lat. Warunkiem jest rejestracja produktu na stronie internetowej www.odkurzaczesebo.pl/zarejestruj-produkt-sebo rejestracja produktu konsumenckiego w ciągu 12 miesięcy do daty zakupu.
 5. Dokumentem uprawniającym do gwarancji jest dowód zakupu z czytelną datą sprzedaży.
 6. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego produktu do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o.
 7. Warunki niniejszej gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Każdy produkt marki SEBO oferowany przez ODKURZACZE Sp. z o.o. posiada unikalny numer seryjny, który jest zarejestrowany w bazie ODKURZACZE Sp. z o.o.
 9. Wady i usterki ujawnione w czasie gwarancji muszą być zgłoszone do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o. na infolinie 603 690 653, pocztą elektroniczną info@odkurzaczesebo.pl lub adres korespondencyjny.
  Zgłoszenie musi zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej
  • telefon kontaktowy
  • adres odbioru produktu, numer seryjny, dowód zakupu.
 10. ODKURZACZE Sp. z o.o. realizuje serwis gwarancyjny na zasadach „door2door”.
 11. W przypadku wysyłki produktu klient ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 12. Reklamowany produkt powinien być: dostarczony wraz z wyposażeniem standardowym, czysty, z czytelną tabliczka znamionową.
 13. Produkt konsumencki przeznaczony jest do użytku wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, a jego użytkowanie musi być zgodne z instrukcją obsługi.
 14. Gwarancją objęty jest produkt użytkowany wyłącznie dla celów prywatnych, przez osobę fizyczną, która nabyła sprzęt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową i gospodarczą. Gwarancji nie udziela się na produkty używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 15. Naprawy gwarancyjne produktów ODKURZACZE Sp. z o.o. nie obejmują:
  • uszkodzeń i wad wywołanych wskutek zawilgoceń podzespołów elektrycznych, zalań, pożarów, działania czynników chemicznych, niewłaściwego transportu oraz samowolnych napraw.
  • uszkodzeń mechanicznych – pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem.
  • uszkodzenia w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych, akcesoriów oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niezgodności produktu z umową.

Podstawowy okres gwarancji: 24 miesięcy

Dodatkowy bezpłatny okres gwarancji: 36 miesięcy. Warunkiem jest zarejestrowanie produktu przed upływem 12 miesięcy od daty zakupu.Warunki gwarancji na produkty profesjonalne


 1. Gwarantem jakości urządzenia jest ODKURZACZE Sp. z o.o.
 2. ODKURZACZE Sp. z o.o. zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie wad oraz naprawę produktu w okresie trwania gwarancji zgodnie z zasadami i na warunkach zawartych w niniejszej gwarancji.
 3. Produkt musi być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 4. ODKURZACZE Sp. z o.o. realizuje serwis gwarancyjny na zasadach „door2door”.
 5. ODKURZACZE Sp. z o.o. zapewnia gwarancję w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem uzyskania jest rejestracja produktu na stronie internetowej www.odkurzaczesebo.pl/zarejestruj-produkt-sebo w ciągu 30 dni od daty zakupu. Podstawowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty zakupu.
 6. Dokumentem uprawniającym do gwarancji jest dowód zakupu z czytelną datą sprzedaży. W przypadku braku dowodu zakupu, naprawa może być wykonana odpłatnie.
 7. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego produktu do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z fabryki, ODKURZACZE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy o czym użytkownik zostanie poinformowany.
 8. Części wymienione w ramach gwarancji stają się własnością ODKURZACZE Sp. z o.o.
 9. Warunki niniejszej gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Każdy produkt marki SEBO oferowany przez ODKURZACZE Sp. z o.o. posiada unikalny numer seryjny, który jest zarejestrowany w bazie ODKURZACZE Sp. z o.o.
 11. Wady i usterki ujawnione w okresie objętym gwarancją muszą być zgłoszone do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o. pod numereme telefonu 603 690 653, przez pocztę elektroniczną info@odkurzaczesebo.pl lub na adres korespondencyjny.
  Zgłoszenie musi zawierać:
  • dane osoby/podmiotu gospodarczego/firmy zgłaszającej
  • telefon kontaktowy
  • adres odbioru produktu, numer seryjny, dowód zakupu.
 12. Przyjęcie zgłoszenia musi zostać potwierdzone przez Centrum Serwisowe ODKURZACZE Sp. z o.o.
 13. W przypadku wysyłki produktu klient ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 14. Uszkodzony produkt powinien być dostarczony wraz z wyposażeniem standardowym, czysty, z czytelną tabliczką znamionową.
 15. ODKURZACZE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktu powstałe w trakcie transportu oraz za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub ich zagubienie.
 16. Naprawy gwarancyjne produktów ODKURZACZE Sp. z o.o. nie obejmują:
  • uszkodzeń i wad wywołanych wskutek zawilgoceń podzespołów elektrycznych, zalań, pożarów, działania czynników chemicznych, niewłaściwego transportu oraz samowolnych napraw
  • uszkodzeń mechanicznych – pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, nadpalenia, przebicia, odkształcenia spowodowane uderzeniem
  • uszkodzenia w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych, akcesoriów oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione
  • materiałów eksploatacyjnych (worków, filtrów, wałków z włosiem, pasków z włosiem, itp.)

Kontakt SEBO:

Biuro handlowe

tel. 603 690 653
info@odkurzaczesebo.pl

ul. J.U. Niemcewicza 7/9
02-022 Warszawa

Infolinia czynna w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00


Odbiór osobisty po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznie.

ODKURZACZE Sp. z o.o.

ul. J.U. Niemcewicza 7/9 lok. 139
02-022 Warszawa
NIP: 7010824189
REGON: 380322114
KRS: 0000732537

Dołącz do nas:

Staramy się być blisko Was. Dołącz do nas!

+48 603 690 653, info@odkurzaczesebo.pl

Odkurzacze SEBO, ul. J.U. Niemcewicza 7/9 lok. 139, 02-022 Warszawa

Produkty SEBO


Informacje


Odkurzacze SEBO


ODKURZACZE Sp. z o.o. to oficjalny i jedyny przedstawiciel marki SEBO na terenie Polski.

© 2018 Copyright by ODKURZACZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9 lokal 139, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000732537.